Monday, February 26, 2007
KIRK HADİS GÜLDESTESİ
Âfetü’l ilmi en-nisyânü.
İlmin afeti unutkanlıktır.

Et-tebessümü sadakatün.
Tebessüm etmek sadakadır.

Et-tuhuru şatru’l iman
Temizlik imanın yarısıdır.

A’kilha ve tevekkel
(Deveyi) Bağla ve tevekkül et.

Sûmû tesıhhû
Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz.

Es-salatü imadü’d-din
Namaz dinin direğidir.

Talebü’l helali cihadün
Helal peşinde koşmak cihaddır.

Ed-dellü alel-hayri kefailihi
Hayra vesile olan yapan gibidir.

El-kelimetü’t-tayyibetü sadakatün
Güzel söz sadakadır.

El-cennetü tahte zılali’s-süyuf
Cennet kılıçların gölgesi altındadır.

El-mecalisü bi’l-emaneti
Meclislerdeki söz emanettir.

El-cennetü dar-ül eshıya
Cennet cömertler yurdudur.

Es-savmü nısfu’s sabr
Oruç sabrın yarısıdır.

Es-sabru nısfu’l iman
Sabır imanın yarısıdır.

Es-sabru ınde sadmeti’l ula
Sabır, ilk şok anında gösterilir.

Es-sabru miftahü’l-ferec
Sabır felahın anahtarıdır.

Efdalü ibadeti edvemüha
İbadetin efdali devamlı olandır.

El-Kur’anü hüve’d-deva
Kur’an, sırf devadır.

Men samete neca
Dilini tutan kurtuldu.

Re’sü’l-hikmeti mehafetullah
Hikmetin başı, Allah korkusudur.

El-ıdetü atıyyetün
Vaad edilen verilmelidir.

Ed-duaü silahu’l mü’min
Dua müminin silahıdır.

İsmah yüsmah lek
Müsamaha et ki sen de göresin.

Es-salatü nur’ul-mü’min
Namaz müminin nurudur.

En-nedemü tevbetün
Pişmanlık tövbedir.

El-mescidü beytü külli takıyyin
Mescid, takva sahiplerin evidir.

Ed-duaü hüve’l ibadetü
Dua ibadettir.

El-cümuatü haccü’l-mesakin
Cuma fakirlerin haccıdır.

Hüsnü’s-suali nısfu’l-ilm
Güzel soru ilmin yarısıdır.

Es-selamü kable’l kelam
Önce selam sonra kelam.

İza gadibte fe’sküt
Öfkelendiğinde sus.

Kesretü’d-dahiki tümitü’l kalb
Çok gülmek kalbi öldürür.

Es-savmü cünnetün
Oruç kalkandır.

Es-subhatü temneu’r-rızk
Sabah uykusu, rızka engeldir.

El-hamrü ümmü’l-habais
İçki kötülüklerin anasıdır.

Zina’l-uyuni en-nazar
Gözlerin zinası bakmaktır.

El kanaatü malün la yenfed
Kanaat bitmez bir sermayedir.

El-hayaü mine’l iman
Haya, imandandır.

El-mer’ü ala dini halilihi
Kişi, arkadaşın dini üzeredir.

Labels:

posted by suveyda @ Permalink ¤10:25 PM  
3 Comments:
 • At 9:57 AM, Anonymous mehmetabi said…

  Çok güzel ve istifadeli bir Güldeste
  Allah razı olsun

   
 • At 10:04 AM, Anonymous mehmetabi said…

  Yalnız yanlış saymadıysam burada 40 değil 39 Hadis-i Şerif var...

   
 • At 7:00 PM, Blogger suveyda said…

  mehmet bey,
  cümlemizden inş.

  evet haklısınız, kaçmamış gözünüzden:)
  direk kendim yazdığım için gözden kaçırmışım.

  ...............

  Ed-dinü en-nasihatü
  Din nasihattır.

  .................

   
Post a Comment
<< Home
 
 

about me
gelirsin gidersin dostumsun, gelmezsin gitmezsin neyimsin
Udah Lewat
Archives
Dua
Allah’ım, Sana tutunuyorum, Kimsenin yere atmasına izin verme beni. (Sadi)
Martı

“Yaşamak için ne çok sebep var,” diye düşünüyor uçmanın anlamına vardıkça. Kabiliyetlerinin sınırlarını aşmak, onu yaşatan en büyük sebep. Onun için balıkçı teknelerinin etrafında o rutin, sıkıcı dönüp dolaşmadan başka sebepler de var yaşamak için. Cehaletimizi kırabiliriz. Becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekâmızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz. En önemlisi hür olabiliriz!

Böyledir

Başkasını kıran, inciten bir insanın kendisi de bundan mutlaka yara alır.Kötülüğün oku mutlaka geri döner

Budur

Ne gökte, ne denizde, ne dağların içinde, ne de ormanların kuytu bir köşesinde, hiçbir yer yoktur ki, insan yaptığı fenalıktan, karşılığını görmeden, kurtulup sıyrılabilsin

Arkadaşlar
Designed-By

Visit Me Klik It
Credite
15n41n1